Nouvèl

Enfòme w de aktyalite nan ministè a Gade rès yo
img
MDE 8 août 2018

Ak sipò Prezidan peyi a, Jovenel MOISE, Ministѐ anviwonnman inogire nan depatman Nip dezyѐm sant Jѐmoplas forestye ak fwitye peyi a, inogirasyon an te fѐt nan kontѐks jounen mondyal anviwonnman.

img
MDE 8 août 2018

Ministѐ Anviwonnman fѐ tout moun konnen, aprѐ atik ki te parѐt sou rezo sosyal yo ki te pale sou eksplwatasyon sab ak gravye

img
MDE 8 août 2018

Ministѐ Aniwonnman fѐ tout moun konnen gwo chalѐ k ap frape nou nan moman sa, se konsekans chanjman klimatik yo, jan lameri pòtoprens te di nou sa.

img

Originaire de Camp-Perrin, Marié et Père de 4 enfants, Pierre Simon GEORGES est Ministre de l’Environnement depuis 20 mars 2017.

img

Il a une très longue expérience dans la gestion des préoccupations concernant non seulement l'environnement mais aussi les questions liées à la politique environnementale

img

Première femme à occuper le poste de directrice générale au ministère de l'Environnement

Yolette Nicole ALTIDOR

Direktris Jeneral

Pwogram ak Pwojè nou yo

Dekouvri pwojè ministè a ap reyalize yo. Gade rès yo

S'abonner à nos Bulletins d'informations